РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 26-TАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Седници на Совет, Совет на Општината|

Решение за свикување на 26-тата седница на совет... Прочитај повеќе РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 26-TАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 25-TАТА(ВОНДРЕДНА) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Седници на Совет, Совет на Општината|

Решение за свикување седница 25-тата вондредна седница... Прочитај повеќе РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 25-TАТА(ВОНДРЕДНА) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 24-TАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Седници на Совет, Совет на Општината|

Решение за свикување седница на 24-тата седница... Прочитај повеќе РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 24-TАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 19-TАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Седници на Совет, Совет на Општината|

решение за свикување седница 19... Прочитај повеќе РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 19-TАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 18-TАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Седници на Совет, Совет на Општината|

решение за свикување седница 18... Прочитај повеќе РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 18-TАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 16-TАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Седници на Совет, Совет на Општината|

решение за свикување седница 16... Прочитај повеќе РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 16-TАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 15-TАТА(ВОНДРЕДНА) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Седници на Совет, Совет на Општината|

решение за свикување седница15-та вонредна... Прочитај повеќе РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 15-TАТА(ВОНДРЕДНА) СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 14-TАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Седници на Совет, Совет на Општината|

решение за свикување седница 14... Прочитај повеќе РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 14-TАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 5-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Седници на Совет, Совет на Општината|

решение за свикување на 5-тата седница... Прочитај повеќе РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 5-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 4-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Седници на Совет, Совет на Општината|

решение за свикување на 4-тата седница... Прочитај повеќе РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 4-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Close Search Window