ИЗВЕСТУВАЊЕ

Актуелни вести|

... Прочитај повеќе ИЗВЕСТУВАЊЕ

Jавен повик за волонтерски ангажман

Актуелни вести|

Апликационен формулар – Волонтерството е ИН Јавен повик... Прочитај повеќе Jавен повик за волонтерски ангажман

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРСКАЊЕ ПРОТИВ ВОЗРАСНИ КОМАРЦИ 2023

Актуелни вести|

... Прочитај повеќе ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРСКАЊЕ ПРОТИВ ВОЗРАСНИ КОМАРЦИ 2023

Програми за културна размена меѓу средношколци од Македонија и САД.

Актуелни вести, Соопштенија|

Kennedy-Lugar Youth Exchange & Study https://northmacedonia.americancouncils.org/yes-en... Прочитај повеќе Програми за културна размена меѓу средношколци од Македонија и САД.

Конкурс за општинско-корисна работа

Актуелни вести, Соопштенија|

Јавен повик за општинско корисна работа... Прочитај повеќе Конкурс за општинско-корисна работа

ОГЛАС Деловен објект продавница 2023

Актуелни вести|

ОГЛАС Деловен објект продавница 2023... Прочитај повеќе ОГЛАС Деловен објект продавница 2023

Оглас за вработување во ЗИК Пелагонија

Актуелни вести|

... Прочитај повеќе Оглас за вработување во ЗИК Пелагонија

Проектна програма за изработка и одобрување на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ – (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ) НА КП 226/4, КО МОГИЛА ВОН ГРАДЕЖЕН РЕОН

Актуелни вести|

ОДОБРЕНА Проектна програма за КП 226-4 10-44 Решение од... Прочитај повеќе Проектна програма за изработка и одобрување на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ – (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ) НА КП 226/4, КО МОГИЛА ВОН ГРАДЕЖЕН РЕОН

Проектна програма за изработка и одобрување на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ – (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ) НА КП 226/3, КО МОГИЛА ВОН ГРАДЕЖЕН РЕОН

Актуелни вести|

ОДОБРЕНА Проектна програма за КП 226-3 КО Могила вонград 10-38... Прочитај повеќе Проектна програма за изработка и одобрување на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ – (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ) НА КП 226/3, КО МОГИЛА ВОН ГРАДЕЖЕН РЕОН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 2696/2, КП 2696/3, КП 2697/1 и КП 2703 КО ДОЛНО СРПЦИ И ДЕЛ ОД КП 1010 КО ВАШАРЕЈЦА – ОПШТИНА МОГИЛА

Актуелни вести, Соопштенија|

Анкетен лист 10-35 Соопштение за јавен увид 10-35 УРБАНИСТИЧКИ... Прочитај повеќе УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 2696/2, КП 2696/3, КП 2697/1 и КП 2703 КО ДОЛНО СРПЦИ И ДЕЛ ОД КП 1010 КО ВАШАРЕЈЦА – ОПШТИНА МОГИЛА

Close Search Window