Извадок од Нацрт – записникот од четвртата седница на Влада на РСМ

Актуелни вести|

kodeks na adminiastrativni sluzbenici   Kodeks za administrativni sluzbenici(1)... Прочитај повеќе Извадок од Нацрт – записникот од четвртата седница на Влада на РСМ

Општина Могила повторно дел од програмата „Европа за граѓаните“

Актуелни вести|

Општина Могила е повторно дел од програмата “Европа за... Прочитај повеќе Општина Могила повторно дел од програмата „Европа за граѓаните“

Јавна расправа за нацрт А дозволата за РЕК – Битола

Актуелни вести, Јавни огласи|

Фото: www.bitolanews.mk Во Општина Новаци, се одржа јавна расправа,... Прочитај повеќе Јавна расправа за нацрт А дозволата за РЕК – Битола

Оглас за јавна расправа

Актуелни вести, Јавни огласи|

... Прочитај повеќе Оглас за јавна расправа

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е 1.8: Нов 10 (20) kV кабелски вод ни делови на КП бр. 5297, КП бр. 5298/3, КП бр. 5312, КП бр. 5314, КП бр. 5315, КП бр. 5331/3, КП бр. 723, КП бр. 726, КП бр. 728/1, КП бр. 728/2 (КО Могила – вон град) – Општина Могила.

Актуелни вести|

... Прочитај повеќе Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е 1.8: Нов 10 (20) kV кабелски вод ни делови на КП бр. 5297, КП бр. 5298/3, КП бр. 5312, КП бр. 5314, КП бр. 5315, КП бр. 5331/3, КП бр. 723, КП бр. 726, КП бр. 728/1, КП бр. 728/2 (КО Могила – вон град) – Општина Могила.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 2696/2, КП 2696/3, КП 2697/1 и КП 2703 КО ДОЛНО СРПЦИ И ДЕЛ ОД КП 1010 КО ВАШАРЕЈЦА – ОПШТИНА МОГИЛА

Актуелни вести|

... Прочитај повеќе УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 2696/2, КП 2696/3, КП 2697/1 и КП 2703 КО ДОЛНО СРПЦИ И ДЕЛ ОД КП 1010 КО ВАШАРЕЈЦА – ОПШТИНА МОГИЛА

Close Search Window