Како Општина, ја препознаваме клучната улога што ја играат јавните набавки во поттикнувањето на социо-економскиот развој и подобрувањето на квалитетот на животот на нашите жители. Со обезбедување на отворена конкуренција и еднаков пристап до деловни можности, ние се стремиме да ја максимизираме вредноста за даночните обврзници, истовремено промовирајќи иновации и поддржувајќи ги локалните бизниси.

Транспарентноста е најважна во нашите практики за набавки. Оттука, ние се трудиме да одржуваме отворени канали за комуникација, овозможувајќи им на сите заинтересирани страни ефективно да се ангажираат со нас. Без разлика дали сте искусен изведувач, сопственик на мал бизнис или загрижен граѓанин, го охрабруваме вашето активно учество и повратни информации.

Преку соработка и конструктивен дијалог, настојуваме континуирано да ги подобруваме нашите процеси за набавки, усогласувајќи ги со најдобрите практики и законските барања. Нашата главна цел е да постигнеме оптимални резултати и за Општината, поттикнувајќи ја довербата во нашето управување со јавните ресурси.

Вашата поддршка и учество се составен дел на нашиот колективен успех.

Close Search Window