Актуелни вести, Јавни огласи|

ЈАВЕН ПОВИК за субвенции за туристички цели на селски домаќинства од Министерството за економија.

Во рамки на повикот се врши субвенционирање на туристички цели на селски домаќинства преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци наведени во јавниот повик.

Право на учество имаат физички лица кои вршат угостителска дејност и кои категоризирани согласно Правилникот за начинот и поблиските критериуми за добивање на ознака за селски домаќинства во рурални средини.

Повеќе информации за повикот, на следниот линк:

http://www.economy.gov.mk/doc/2749

Close Search Window