Актуелни вести|

Почитувани,

Следните економски оператори ќе може да вршат достава на намирници за итни и неодложни потреби на граѓаните за време на полициски час во деновите сабота, недела и понеделник од 10:00 до 14:00 часот, и истите се задолжуваат да носат заштитни маски и ракавици.

Реден број Име на фирма
Населено место
Волонтер 1

Име и презиме

 

Волонтер 2

Име и презиме

 

Волонтер 3

Име и презиме

 

1 ДООЕЛ КАЈ БУЧКО
с. Радобор
Стево Стојановски Љупче Стојановски

Тел.075/242-766

/
2 ДООЕЛ ГОНИ ЦВЕТ

с. Ношпал

Горан Цветковски

071/729-625

Николина Цветковска

Тел.075/309-065

Силвана Христовска

Тел.078/292-163

3 ДООЕЛ КОТА 1050

с.Дедебалци

Љупчо Трифуновски

Тел.070/563-624

Анета Трифуновска

 

/
4 ДООЕЛ ДАЕС КОМПАНИ

с.Дедебалци

Соња Ристевска

 

Димче Ристевски

Тел.070/590-754

/
5 ДООЕЛ ИВАН НАЧКО
с.Беранци
Роберт Начкоски

Тел.072/515-937

/ /
6 ПРЕСИЛСКИ ПРОМ ДООЕЛ
с.Могила
Александра Пресилска

Тел.078/268-204

Катерина Ивановска

 

/
7 МНОГУ СРЕЌА

с.Могила

Васко Нешевски

071/340-863

Јулијана Кантаровска Весна Бошевска
8 ДООЕЛ ТА ДА ТРЕЈД

с.Могила

Татјана Наумовска

078/550-300

Зоран Ристевски Христина Мрмачовска
9 ДООЕЛ ДИМ-ДАМ

с.Трновци

 

Николче Крстевски

Тел.070/727-728

/ /
10 ДУКАДИН КОМЕРЦ

с.Трновци

Зоре Стефаноски

Тел.072/569-509

Елизабета Стефаноска

 

/
11 ДООЕЛ МЕНДО СИМ

с.Долно Српци

Илче Ристевски

 

Мендо Ристевски

Тел.076/700-271

Снежана Ристевска

 

12 ЈОВАН 24 ДООЕЛ

с.Долно Српци

Оливера Мицкоска

Тел.075/817-926

/ /
13 ДООЕЛ ЉИЈА

с.Ивањевци

Горданчо Ангелковски

Тел.075/294-049

Бети Ангелковска

 

/
14 ДООЕЛ СТЕ-ПЕТ

с.Ивањевци

 

Добринка Јошевска

 

Марјанчо Јошевски

Тел.072/309-293

/
15 ЛОЗНАНИ ПРОМ

с.Лознани

Робе Петрески

Тел.070/537-189

/ /
16 ЦЕНТАР КОМЕРЦ

с.Вашарејца

Кире Неделковски

Тел.078/460-789

/ /
17 ВАЛ-ПРОМ

с.Долно Чарлија

 

Жаклина Стојановска

Тел.076/460-099

Стеван Стојановски

 

/
18 ДООЕЛ КАРАДАГЛАР

с.Будаково

Емретин Салиевски

070/732-257

/ /

 

Доставата на најнеопходните намирници до граѓаните (за време на полициски час) ќе ја вршат волонтери вработени во продавниците/маркетите и истите се задолжуваат да носат заштитни маски и ракавици.

Им се препорачува на сите граѓани кои живеат на територијата на Општина Могила сите најнеопходни намирници да ги набават до петок до 16 часот.

2.Се известуваат сите граѓани на Општина Могила дека за време на полицискиот час дежурна аптека (24/7) за набавка на лекови ќе биде аптеката Роса Вита во Битола.

Дипломиран фармацевт Сузана Димовска од с. Могила стои на располагање за сите граѓани на Општина Могила во деновите сабота и недела кои имаат итна потреба од лекарства, контакт телефон 070/373-272.

За време на полицискиот час активни ќе бидат и општинските тимови:

  • Зоран
  • Тони

 

  • Итни броеви:
  • Брз помош – 194
  • Пожарна – 193
  • Полиција – 192

    Општински кризен штаб

Close Search Window