Регистар на граѓански организации кои дејствуваат на територијата на Општина Могила

|

... Прочитај повеќе Регистар на граѓански организации кои дејствуваат на територијата на Општина Могила

Спортски клубови на територијата на ЕЛС

|

... Прочитај повеќе Спортски клубови на територијата на ЕЛС

Верски објекти во Општина Могила

|

... Прочитај повеќе Верски објекти во Општина Могила

Проекти во ЛЕР

|

... Прочитај повеќе Проекти во ЛЕР

Игралишта во Општина Могила

|

... Прочитај повеќе Игралишта во Општина Могила

Образовни институции

|

... Прочитај повеќе Образовни институции

Комисии на Совет на Општина Могила

|

... Прочитај повеќе Комисии на Совет на Општина Могила

Деловник за работа на Советот на Општина Могила

|

... Прочитај повеќе Деловник за работа на Советот на Општина Могила

Договори од јавни набавки 2021

|

... Прочитај повеќе Договори од јавни набавки 2021

Угостителски објекти

|

... Прочитај повеќе Угостителски објекти

Close Search Window