Квартален извештај 01.01.2021 до 31.03.2021

|

... Прочитај повеќе Квартален извештај 01.01.2021 до 31.03.2021

Квартален извештај од 01.01.2021-30.09.2021

|

... Прочитај повеќе Квартален извештај од 01.01.2021-30.09.2021

Квартален извештај од 01.01.2021-31.12.2021

|

... Прочитај повеќе Квартален извештај од 01.01.2021-31.12.2021

Буџет за 2019 година

|

... Прочитај повеќе Буџет за 2019 година

Буџет за 2020 година

|

... Прочитај повеќе Буџет за 2020 година

Буџет и ребаланс за 2021 година

|

... Прочитај повеќе Буџет и ребаланс за 2021 година

Буџет и нацрт буџет за 2022 година

|

... Прочитај повеќе Буџет и нацрт буџет за 2022 година

Буџет за 2023 година

|

... Прочитај повеќе Буџет за 2023 година

Завршна сметка за 2019 година

|

... Прочитај повеќе Завршна сметка за 2019 година

Завршна сметка за 2020 година

|

... Прочитај повеќе Завршна сметка за 2020 година

Close Search Window