|

  • Version
  • Преземи
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 20
  • Create Date 17/05/2024
  • Last Updated 17/05/2024

FileAction
Програма еднакви можности 2023Преземи
план на програми за развој за 2023 годПреземи
План за бездомни кучиња 2023Преземи
Програма за уредување на градежно земјиште 2023Преземи
Програма за улично осветление 2023Преземи
Програма за спорт и култура за 2023 ревидиранаПреземи
Програма за социјална заштита 2023 ревидиранаПреземи
Програма за располагање со градежно земјиште 2023Преземи
Програма за работа на Советот 2023Преземи
Програма за отпад 2023Преземи
Програма за ЛЕР 2023 ревидиранаПреземи
Програма за канализација 2023Преземи
Програма за изработка на урбанистички планови 2023Преземи
Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици 2023Преземи
Програма за заштита и спасување за 2023 годинаПреземи
Програма за животна средина 2023Преземи
Програма за дезинсекција и дератизација 2023Преземи
Програма за волонтери и практиканти 2023 годинаПреземи
Програма за Водовод 2023Преземи
Програма за бездомни кучиња 2023Преземи

Преземи
Close Search Window