Решение за свикување на 39-та седница на Совет

Седници на Совет|

решение за свикување на 39-та седница... Прочитај повеќе Решение за свикување на 39-та седница на Совет

Решение за свикување на 38-ма седница на Совет

Седници на Совет|

решение за свикување на 38-ма седница (10)... Прочитај повеќе Решение за свикување на 38-ма седница на Совет

Решение за свикување на 37-ма седница на Совет

Седници на Совет|

решение за свикување на 37-ма седница... Прочитај повеќе Решение за свикување на 37-ма седница на Совет

Решение за свикување на 36-та седница на Советот

Седници на Совет|

решение за свикување на 36-та седница... Прочитај повеќе Решение за свикување на 36-та седница на Советот

Записници од 36-39 Седница на Советот на Општина Могила

Седници на Совет|

записник 36 записник 37 записник 38 записник 39... Прочитај повеќе Записници од 36-39 Седница на Советот на Општина Могила

Close Search Window